Retourbeleid

Herroepingsrecht

10.1 In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving over de verkoop op afstand (boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" van het WER), heeft de gebruiker het recht af te zien van zijn aankoop zonder sancties en zonder opgave van redenen. De gebruiker beschikt over een bedenktijd van veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de overeenkomst, om het product terug te sturen naar Apotheek Cobra-Rauw tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, gelieve indien mogelijk op de gebruiker zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid het geleverde product (met de leveringsbon) terugsturen, in de originele verpakking, compleet, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires (zoals handleidingen en documentatie) naar Apotheek Cobra-Rauw, Kiezelweg 180, 2400 Mol, België.

10.2 Als de producten zijn toegezonden aan Apotheek Cobra-Rauw onder de genoemde voorwaarden en binnen de genoemde termijn en door Apotheek Cobra-Rauw werden ontvangen, zal Apotheek Cobra-Rauw de betalingen die uitgevoerd werden door de gebruiker teruggeven, en dit zonder kosten (met uitzondering van de leveringskosten die de gebruiker moet dragen). De teruggave zal gebeuren binnen een termijn van maximum 14 dagen.

10.3 De bestelling van de volgende goederen geeft geen recht op herroeping: de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid en de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen geldt het herroepingsrecht enkel voor de verzending van het pakje behalve wanneer deze producten een of meerdere productiefouten vertonen. In dat geval is het herroepingsrecht ook van toepassing na de verzending.

10.4 Het model voor herroeping kan je hier vinden: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf